dnia 21.12.2018r zawisła tablica ogłoszeniowa na obiekcie przy ul.Tenczyńskiej. Tablica wykonana w kolorach stolarki wewnętrznej wykonanej w obiekcie.